Visum Rusland

Wanneer u naar Rusland wil, ongeacht of het voor toerisme of zaken is, dient u een visum voor Rusland aan te vragen. Via visumvoor.com is een aanvraag voor Rusland snel en eenvoudig geregeld. Start de aanvraag nu!

Rusland visum informatie

Visum Rusland aanvragen

Kennisbank

Wordt zsm toegevoegd

Wordt zsm toegevoegd

Wordt zsm toegevoegd

Wordt zsm toegevoegd

Wordt zsm toegevoegd

Visum Rusland aanvragen

Gaat u de aankomende periode voor zaken of toeristische doeleinden naar Rusland dan dient u in het bezit te zijn van een visum voor Rusland.

Het visum voor Rusland kunt u makkelijk, betrouwbaar en snel aanvragen via visumvoor.com. Wij kunnen het toeristische of zakelijke visum voor Rusland voor u verzorgen waardoor u niet langs de ambassade hoeft. Met een eenvoudig Nederlands aanvraag formulier kunt u sneller dan u denkt het Rusland visum aanvragen!

Voor wie is het Rusland visum verplicht?

Voor alle reizigers met een Nederlands of Belgische nationaliteit bestaat de visumplicht, ongeacht de reis toeristisch of zakelijk van aard is. Reist u met minderjarige kinderen? Die dienen in het bezit te zijn van een eigen paspoort met hun eigen goed gekeurd visum.

Informatie over reizen met kinderen

Hierboven is al kort benoemd dat ook kinderen in het bezit dienen te zijn van een eigen visum.

Echter zijn er strenge controles op voorkomen van kinderontvoering en dient u, wanneer u reist met minderjarige kinderen waar u geen gezag over heeft, dit ingevuld formulier bij u te hebben, waarin de ouders toestemming verleend hebben voor de reis.

Welke soorten visums kunt u aanvragen?

U kunt via visumvoor.com twee soorten visums aan vragen. Het toeristen visum en het zakelijke visum. Lees hieronder de informatie met betrekking tot deze twee visums.

Toeristen visum voor Rusland

Gaat u voor toeristische doeleinden naar Rusland dan heeft u het toeristen visum nodig. Het is niet nodig om langs het consulaat te gaan om het visum aan te vragen, dit doet u eenvoudig en betrouwbaar via visumvoor.com.

De voorwaarden om het toeristen visum aan te vragen zijn als volgt. Uw paspoort moet minimaal zes maanden geldig zijn en er moeten ten minste twee lege pagina’s naast elkaar in het paspoort beschikbaar zijn.

Daarnaast heeft u een uitnodigingsbrief uit Rusland, een pasfoto (afmeting 34mm x 45mm en in kleur) en een bewijs van uw verzekering nodig.

De standaard geldigheid voor een toeristen visum met 1 of twee in reizen is maximaal 30 dagen. Een multiple entry visum, waarbij men vaker Rusland in kan reizen,

Zakenvisum voor Rusland

Gaat u voor zakelijke doeleinden naar Rusland dan dient u het zakenvisum aan te vragen. Deze kunt u ook via visumvoor.com aanvragen. Met dit visum mag u niet werken in Rusland, het is enkel bedoelt voor zakelijk bezoek. Ook voor dit visum geldende grotendeels de zelfde voorwaarden als voor het toeristenvisum, namelijk:

 • Paspoort dient twee lege, naast elkaar liggende, vellen beschikbaar te hebben
 • Paspoort moet minimaal zes maanden geldig zijn
 • Pasfoto, afmetingen van 34mm x 45mm en in kleur
 • U dient een uitnodigingsbrief te hebben van een Russisch bedrijf wat u gaat bezoeken

Bewijs van verzekering voor Rusland visum

Aan de volgende eisen dient het bewijs van verzekering te voldoen wilt u dat het goedgekeurd wordt door de Russiche ambassade:

 • Startdatum overeenkomst verzekering
 • Polisnummer
 • Volledige naam van verzekerde
 • Volledige details verzekering
 • Datum verzekeringsperiode, de reis dient gedekt te zijn door de (reis)verzekering
 • Lijst met gedekte medische diensten, repatriëring moet door de verzekering gedekt zijn
 • Dekkingsgebied van de verzekering, waarbij Rusland onderdeel moet zijn van de dekking
 • De verzekering moet een bedrag dekken van minimaal 30.000 euro
 • Getekend verzekeringsblad door de verzekeringsnemer

Let op; een verzekeringspas is niet voldoende, u dient de volledige verzekeringspolis toe te voegen aan de aanvraag.

Visum Rusland zonder uitnodigingsbrief

Zowel zakenreizigers en toeristen dienen een uitnodigingsbrief te hebben om de visum aanvraag te kunnen indienen. Wanneer u voor zaken naar Rusland af wil reizen heeft u waarschijnlijk zakelijke contacten die de uitnodigingsbrief kunnen verzorgen.

Toeristen zonder contacten in Rusland kunnen via visumvoor.com een uitnodigingsbrief mee bestellen. Wanneer u hiervoor kiest zullen wij er voor zorgen dat u een officiële uitnodigingsbrief ontvangt en deze wordt gekoppeld aan uw visumaanvraag.

Verwerkingstijd van het Rusland visum

De levertijd/ verwerkingstijd van een visum voor Rusland bedraagt tussen de 7 en 30 dagen. 30 dagen komt in sommige gevallen voor, men heeft dan langer de tijd nodig om uw visum aanvraag te beoordelen. Het advies is dan ook om tijdig te starten met de aanvraag.

Vraag op tijd visum voor Rusland aan

U dient de visum aanvraag voor Rusland uiterlijk 8 dagen voor uw bezoek aan Rusland aan te vragen en niet eerder dan drie maanden voor uw bezoek aan Rusland. Als u te kort voor vertrek, korter dan 8 dagen, het visum aanvraagt, wordt het niet in behandeling genomen.

Elektronisch visum voor Rusland per 2021

Het reizen naar Rusland wordt binnenkort een stuk makkelijker. Rusland gaat een elektronisch visum invoeren waarmee heel Rusland bezocht kan worden, schrijft het Financieel dagblad.

Het elektronisch visum is momenteel ook beschikbaar, maar enkel voor het oostelijk gedeelte van Rusland en de geldigheid is slechts acht dagen en een beperkt aantal landen komt ervoor in aanmerking zoals: Qatar, China, Noord Korea, Iran, Japan en de Verenigde Emiraten.

Per 1 januari 2021 zou het elektronisch visum voor heel Rusland geldig moeten zijn. In het begin zullen enkel de grote steden worden aangesloten en naarmate de apparatuur bij de grensovergangen, in de minder grote steden wordt geïnstalleerd, zult u ook daar de grens kunnen oversteken met een elektronisch visum voor Rusland.

Geldigheidsduur van het elektronisch visum zal maximaal zestien dagen zijn wat recht geeft op eenmalig toegang tot Rusland. In aanmerking komen toeristen, zakenreizigers en familiebezoeken.

Het is de bedoeling dat in de toekomst het elektronisch visum voor Rusland langer geldig zal zijn dan zestien dagen.